Fundacja KulturAkcja

Fundacja KulturAkcja powstała na początku 2017 roku (z przekształcenia Fundacji Kultury Akademickiej założonej trzy lata wcześniej) z chęci stworzenia platformy umożliwiającej swobodną wymianę myśli pomiędzy studentami poznańskich uczelni. Dziś przestrzeń kulturalną kształtują z nami studenci i pracownicy naukowi z wielu innych miast w Polsce. Zajmujemy się tymi obszarami kultury, w których czujemy niedosyt. Animujemy literaturę, organizując i prowadząc wydarzenia poświęcone najnowszej prozie i poezji. Cykl „LiteruFKA” − spotkania autorskie z poetkami i poetami młodego pokolenia − wspierany jest dzisiaj przez WBPiCAK w Poznaniu, a także cieszy się z niesłabnącym zainteresowaniem publiczności, co pozwoliło na wpisanie na stałe, zarówno edycji wiosennej jak i jesiennej, w kalendarz wydarzeń kulturalnych Poznania. Podobnie stało się z cyklicznymi slamami – turniejami performerskimi polegającymi na improwizacji własnych tekstów. Działalność na polu literackim to jednak nie tylko spotkania autorskie – prowadzimy również wydawnictwo, do którego każdy może przysłać swoje utwory i liczyć na rzetelną redakcję, korektę – a finalnie – publikację i promocję szeroko pojętej twórczości literackiej. Zależy nam na nasłuchiwaniu zmian w młodej poezji i prozie, wyłuskiwaniu interesujących idiomów, wypowiedziach maksymalnie twórczych. Odrzucamy myślową reprodukcję i językową schematyczność. Chcemy współtworzyć nowy głos literacki, prowokowa i poddawać krytyce zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne. Kilkuletnia działalność wydawnicza pozwoliła na publikację antologii najnowszej poezji (pod redakcją Rafała Różewicza) Grała w nas gra oraz na pracę z odkrytymi przez nas talentami poetyckimi, co doprowadziło do publikacji i sprzedaży debiutanckich tomików Karoliny Kułakowskiej (Drugie cesarstwo) czy Daniela Madeja (Mała epoka), które odbijają się szerokim echem w środowisku literackim, zbierając coraz więcej pozytywnych recenzji. 


Dokumentacji doczekały się także slamy. Rokrocznie, po każdym improwizatorskim sezonie, publikujemy antologię poznańskiej sceny slamerskiej, zbierającej teksty wszystkich chętnych uczestników turniejów odbywających się w ramach cyklu „LiteruFKA”. Nie zamykamy się także na tłumaczenia pozycji obcojęzycznych, prace popularnonaukowe i filologiczne. Staramy się odkurzyć wybitne postaci literatury polskiej i światowej, przypominając o ich aktualności i starając się zaznaczyć ich obecność w literaturze. Nakładem wydawnictwa FKA ukazał się ostatnio Dybuk – zbiór szkiców krytycznoliterackich poświęconych twórczości i sylwetce izraelskiej poetki rangi legendy Rafała Wojaczka – Yony Wallach. Uwagę kierujemy także na to, co w humanistyce wrze i prowokuje do dyskusji. W październiku 2017 roku ukaże się zbiór interpretacji utworów poetyckich młodych twórców – tekstów popularnonaukowych poświęconych studiom ekokrytycznym i ich zastosowaniu we współczesnym literaturoznawstwie. Książka Cierpliwe zwierzęta ukaże się nakładem partnerskiego Wydawnictwa Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Fundacja KulturAkcja to nie tylko literatura. Obok promocji twórczości młodych artystów, również na polu sztuk plastycznych, muzycznych czy wizualnych, dla których stworzyliśmy przestrzeń wystawową, staramy się włączać obcokrajowców w życie kulturalne Poznania – to właśnie dla nich powstał cykl „Watch and Talk Polish Cinema”, będący pokazami klasyki polskiego kina z angielskimi napisami oraz prelekcją i dyskusją wokół prezentowanej tematyki, od niedawna wspomaganego przez CK Zamek w Poznaniu. Zajmujemy się także animacją społeczną – nasza siedziba mieści się w samym centrum poznańskich Jeżyc − w Domu Tramwajarza, znanym z działalności na polu integracji międzypokoleniowej i współtworzenia żywej tkanki miasta przez szereg akcji artystycznych.